Polityka prywatności i cookies

Na podstronie KONTAKT znajduje się formularz, który służy do wysyłania zapytań związanych z usługami, które świadczę. Użytkownik może przesłać następujące dane: imię, nr telefonu, e-mail, adres witryny WWW oraz treść zapytania.

Dane osobowe, które zostały wpisane w formularzach są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.).

Użytkownik, klikając w przycisk WYŚLIJ (w przypadku formularza kontaktowego) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest tylko i wyłącznie na moje potrzeby (statystyczne i marketingowe).

Dane osobowe uzyskane z formularzy nie są rozpowszechniane, ani sprzedawane innym podmiotom.

W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość witryny jest mojego autorstwa (chyba, że we wpisie podane jest źródło) i jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie treści, zdjęć, zrzutów ekranu, filmów i innych materiałów jest zabronione bez mojej pisemnej zgody.